Blanka Watson
Kierownik laboratorium chemicznego

e-mail: tel:

watson@szutest.cz
+420 541 120 441

laboratorium chemiczne

Laboratorium chemiczne jako część zakładu badawczego urządzeń termicznych i ekologicznych oferuje Państwu usługi w zakresie analizy paliw i określania ich podstawowych właściwości.

Laboratorium chemiczne oferuje Państwu usługi w zakresie analiz paliw:

Kompletna analiza paliwowa:
Biopaliwa
ciepło spalania, wartość opałowa, analiza zawartości pierwiastków (węgiel, wodór, azot, chlor, siarka), popiół, wilgotność, odporność mechaniczna, metale ciężkie, substancje lotne, gęstość cząstek, ciężar nasypowy
Paliwa kopalne
ciepło spalania, wartość opałowa, analiza zawartości pierwiastków (węgiel, wodór, azot, chlor, siarka), popiół, wilgotność, substancje lotne, gęstość cząstek, ciężar nasypowy
Paliwa gazowe
skład gazu do C5, wartość opałowa, ciepło spalania, gęstość, liczba Wobbego
Paliwa ciekłe
ciepło spalania, wartość opałowa, analiza zawartości pierwiastków (węgiel, wodór, azot, chlor, siarka), popiół, woda, gęstość
Analiza alternatywnych paliw stałych
ciepło spalania, wartość opałowa, analiza zawartości pierwiastków (węgiel, wodór, azot, chlor, siarka), popiół, woda, gęstość
Inne czynności:
Oznaczanie ciepła spalania
Oznaczanie wartości opałowej
Analiza zawartości pierwiastków (C, H, N, S, O)
Oznaczanie zawartości całkowitej chloru
Oznaczanie zawartości popiołu
Oznaczanie zawartości wody
Oznaczanie zawartości substancji lotnych
Oznaczanie wytrzymałości mechanicznej peletek
Oznaczanie gęstości
Oznaczanie temperatury krzepnięcia do - 50 °C
Oznaczanie lepkości kinematycznej, oznaczanie składu gazu do C5