Ing. Jana Servusová
kierownik wydziału
certyfikacjisystemów
arządzania

e-mail: tel.: mobil:

servusova@szutest.cz
+420 541 120 831
+420 602 439 403

systemy zarządzania

Wiodący audytorzy SZU posiadają osobiste certyfikaty QA i EOQ i mają wieloletnią praktykę w kontroli systemów zarządzania w przedsiębiorstwach.

SZU jest członkiem CQS - Stowarzyszenia Certyfikacji Systemów Jakości, które stowarzysza następnych sześć jednostek certyfikacyjnych. To „Stowarzyszenie“ jest pełnoprawnym członkiem IQNet - Międzynarodowej sieci organów certyfikacyjnych systemów jakości.

Za pośrednictwem SZU uzyskają Państwo certyfikat, który jest uznawany w ponad trzydziestu krajach świata (Ameryka, Australia, UE, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Szwajcaria, i inne).

SZU jako akredytowany organ certyfikacyjny przeprowadza certyfikację następujących systemów zarządzania:

  • zarządzania jakością
    ISO 9001                    w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługach
    ISO 13485                  dla środków medycznych
    EN ISO 3834-2          dla spawania
  • zarządzania BOZP
    ČSN OHSAS 18001  bezpieczeństwa pracy