Dana Prášková
Szkolenia i certyfikacja osób

e-mail: tel.: mobil:

praskova@szutest.cz
+420 541 120 359
+420 702 013 685

szkolenia

SZU oferuje szkolenia i certyfikację osób w następujących zakresach:

 • Systemy zarządzania
  Audytor wewnętrzny ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001, ČSN EN ISO 13485, ČSN EN ISO 3834-2, Menedżer jakości
 • BOZP – bezpieczeństwo i ochrona zdrowia przy pracy
  Osoba wykwalifikowana w prewencji zagrożeń, Koordynator BOZP na budowie, Specjalista BOZP i prewencja zagrożeń, Menedżer systemu zarządzania BOZP, Lektor - szkoleniowiec BOZP, Audytor wewnętrzny systemu zarządzania BOZP, Zintegrowany specjalista ds. BOZP, ochrony przeciwpożarowej i środowiska, Specjalista BOZP - technik rewizyjny systemów kominowych, Inspektor inspekcji pracy
 • Wózki manipulacyjne
  Instruktor obsługi wózków motorowych, Komisarz egzaminacyjny obsługi wózków motorowych, Technik kontrolny - pracownik stanowiska kontrolnego do kontroli technicznej
 • Urządzenia gazowe
  Technik rewizyjny, Obsługa, Pracownik montażowy (naprawczy)
 • Urządzenia elektryczne
  Technik rewizyjny, Elektrotechnik
 • Urządzenia ciśnieniowe
  Technik rewizyjny, Obsługa
 • Inne
  Szkolenia fachowe dla obsługi maszyn budowlanych, maszyn ziemnych, Obsługa urządzeń podnośnikowych, Metrologia, Technik serwisowy urządzeń gaśniczych, technik serwisowy urządzeń do zaopatrzenia w wodę przeciwpożarową