a

Antonín Heitl
kierownik zakładu
badawczego urządzeń
elektrycznych i mechanicznych
Brno

e-mail: tel.: mobil:

heitl@szutest.cz
+420 541 120 631
+420 725 062 786

urządzenia elektryczne

W zakresie swojej notyfikacji i akredytacji zakład badawczy kontroluje, mierzy i dokonuje oceny bezpieczeństwa elektrycznego, kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa maszyn. Zakład badawczy jest też wyposażony do prób krycia urządzeń elektrycznych - IP aż do IP68.

W ramach swojej działalności zakład badawczy urządzeń elektrycznych ściśle współpracuje z pozostałymi zakładami badawczymi SZU.

Zakład badawczy przeprowadza próby i dokonuje oceny zgodności w następujących dziedzinach:

 • LVD - bezpieczeństwo elektryczne
  (obrabiarki i maszyny do obróbki plastycznej, maszyny produkcyjne, urządzenia elektryczne do gospodarstwa domowego, urządzenia techniki informacyjnej i biurowej, elektryczne narzędzia ręczne, elektryczne urządzenia spawalnicze, źródła światła - łącznie z LED, ...)
 • EMC - próby kompatybilności elektromagnetycznej
 • EMC - próby przedcertyfikacyjne
 • środki medyczne łącznie z przyrządami i urządzeniami elektrycznymi
 • IP – próby krycia urządzeń elektrycznych
 • próby wibracyjne
 • mikroelektronika
 • ekodesign wybranych urządzeń elektrycznych
 • SIL – obliczenia poziomu integralności bezpieczeństwa