a

Ing. Tomáš Hruška
Director

e-mail:

hruska@szutest.cz

Główną wartością dodaną, którą Państwu oferuje SZU w zakresie certyfikacji wyrobów, jest kompleksowość usług. Wszelkie czynności związane z certyfikacją zapewnimy dla Państwa sami, co wyraźnie skraca czas trwania pomyślnego ukończenia certyfikacji i obniża koszty certyfikacji.

SZU jest uprawniony do przydzielania różnych znaków certyfikacyjnych, na przykład znaku DVGW dla armatur i urządzeń gazowych przeznaczonych zwłaszcza na rynek niemiecki, UIAA dla potrzeb alpinistycznych, znak Czeska Jakość przeznaczony przede wszystkim na czeski rynek, oraz własne oznaczenie SZU Wyrób certyfikowany, informujący klienta końcowego o tym, że dany wyrób został przetestowany i był certyfikowany przez wiarygodny i silny organ certyfikacyjny działający na skalę międzynarodową.

 

Urządzenia termiczne

urządzenia mechaniczne

urządzenia elektryczne

laboratorium chemiczne

Laboratorium kalibracyjne