Ing. Aleš Onderek
vedoucí oddělení
kierownik oddziału certyfikacja wyrobów
Brno

e-mail:
tel.:
mobil:

onderek@szutest.cz
+420 541 120 507
+420 602 566 188

Ivana Moravcová

e-mail:
tel.:
mobil:

moravcova@szutest.cz
+420 483 348 131
+420 724 339 546

wyroby

Główną wartością dodaną, którą Państwu oferuje SZU w zakresie certyfikacji wyrobów, jest kompleksowość usług. Wszelkie czynności związane z certyfikacją zapewnimy dla Państwa sami, co wyraźnie skraca czas trwania pomyślnego ukończenia certyfikacji i obniża koszty certyfikacji.

SZU jest uprawniony do przydzielania różnych znaków certyfikacyjnych, na przykład znaku DVGW dla armatur i urządzeń gazowych przeznaczonych zwłaszcza na rynek niemiecki, UIAA dla potrzeb alpinistycznych, znak Czeska Jakość przeznaczony przede wszystkim na czeski rynek, oraz własne oznaczenie SZU Wyrób certyfikowany, informujący klienta końcowego o tym, że dany wyrób został przetestowany i był certyfikowany przez wiarygodny i silny organ certyfikacyjny działający na skalę międzynarodową.

 

Opis Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
wyroby budowlane (CPR) Regulation (EU) No 305/2011
Opis Dyrektywa UE
niskonapięciowe urządzenia elektryczne (LVD) (2006/95/WE)
kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) (2004/108/WE)
sprawność kotłów ciepłowodnych (BED) (92/42/EWG)
urządzenia na paliwa gazowe (GAD) (2009/142/WE)
urządzenia ciśnieniowe (PED) (2014/68/WE)
przenośne urządzenia ciśnieniowe (TPED) (97/23/UE)
proste zbiorniki ciśnieniowe (SPVD) (2009/105/EG)
urządzenia maszynowe (MD) (2006/42/WE)
Windy(LIFTS) (95/16/WE)
środki ochrony indywidualnej (PPE) (89/686/EWG)
Urządzenia do transportu osób (CAB) (2000/9/WE)
Zabawki (TOYS) (2009/48/WE)
wyroby z punktu widzenia emisji hałasu(NED) (2000/14/WE)
bezpieczna eksploatacja i użytkowanie maszyn, urządzeń technicznych, przyrządów i narzędzi (89/655/EWG)
wybrane wyroby budowlane 163/2002 DU
wybrane wyroby 173/1997 DU

Opis ustawa rozporządzenie
pokojowe wykorzystanie energii jądrowej i promieniowania jonizującego 18/1997 DU (309/2005)

    

SUMMARY OF NOTIFICATIONS OF NOTIFIED BODIES IN NANDO HERE
APPLICATION TO BE DOWNLOADED HERE