SZU ninejszym uzupełnia swoje informacje na temat aktualnych usług oferowanych na terytorium Wielkiej Brytanii, do których należy między innymi i wydawanie raportów z badań zgodnie z rozporządzeniem „Clean Air Act 1993“, które zatwierdza również Departament rządu dla Środowiska, Żywności i Spraw Wsi - „DEFRA“ (Department for Environment, Food & Rural Affairs). DEFRA, biuro rządowe Zjednoczonego Królestwa, wspierane przez 34 agencji i organów publicznych, jest odpowiedzialne za ochronę środowiska i wspiera przemysł brytyjski w zakresie żywności i rolnictwa, a także w trwałości prosperującej gospodarki wiejskiej. Ten obszar obejmuje, między innymi (żywność, woda), również powietrze, które oddychają mieszkańcy Wielkiej Brytanii. Dla wszystkich producentów sprzętu grzewczego, którzy chcą sprzedawać swoje produkty w Wielkiej Brytanii, ma zatem ten departament zasadnicze znaczenie dla przyznania „wyjątków z prawa“, wydawanych właśnie przez DEFRA, która pozwala na sprzedaż produktów także w regionach przemysłowo zanieczyszczonych w Wielkiej Brytanii (z tak zwanym dymem regulowanym).