SZU informuje, że właśnie wydała serię nowych przepisów wykonawczych dla dalszych kategorii urządzeń termicznych.

  1. ekoprojekt dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe – Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185
  2. etykiety energetyczne lokalnych urządzeń grzewczych – Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1186
  3. etykiety energetyczne kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewaczy dodatkowych, regulatorów temperatury i urządzeń słonecznych – Rozporządzenie Komisji 2015/1187
  4. ekoprojekt dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń – Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1188
  5. ekoprojekt dla kotłów na paliwo stałe - Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189

Chodzi o dokumenty, które są właściwymi przepisami wykonawczymi, oraz o dyrektywy dotyczące ekoprojektu (2009/125/ES), które ustanawiają podstawowe minimalne kryteria wybranych właściwości wyrobów, oraz dyrektywy dotyczące etykietowania energetycznego (2010/30/UE), które mają za cel zaklasyfikowanie osiąganego poziomu wybranych parametrów..

Dokumenty te wydawane są z wyprzedzeniem, aby producenci mieli czas na zajęcie się tą problematyką i nowe opracowanie lub dostosowanie przedmiotowych wyrobów, aby spełniały dane kryteria..

Dokumenty są do dyspozycji bezpłatnie na stronach internetowych eur-lex.europa.eu patrz link eur-lex.europa.eu.

Ministerstvo životního prostředí v současné době otevírá nové výzvy formou takzvaných kotlíkových dotací, které se již opírají o kritéria těchto nových předpisů.

SZU zajmuje się tymi nowymi przepisami już od stadium ich przygotowania i projektów i jest w stanie zapewnić producentom lub innym podmiotom pełne wsparcie w ich aplikacji.

rys. etykiety energetycznej kotła na paliwo stałe rys. etykiety energetycznej ogrzewacza miejscowego

a

Milan Holomek

e-mail: tel.: mobil:

holomek@szutest.cz
+420 541 120 330
+420 724 532 132