Staliśmy się jedną z pierwszych jednostek w Europie Środkowej, która wykonuje jako osoba trzecia zadania związane z oceną zgodności zgodnie z nowym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony osobistej (PPE). Informacje o naszych kompetencjach zostały opublikowane na portalu NANDO.

Jeśli jesteś zainteresowany procesem przejścia do nowego ustawodawstwa dotyczącego ochrony osobistej, prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem:

a

Luboš Feigl
kierownik zespołu branżowego
artykułów powszechnego użytku

e-mail: tel: mobil:

feigl@szutest.cz
+420 483 348 227
+420 602 147 283