Soroush Arvand, szef oddziału marketyngowego SZU Iran, zakończył kompleksowe tygodniowe szkolenie kwalifikacyjne w siedzibie SZU w Brnie, które się koncentrowało na specyfikach i wymaganiach technicznych różnych typów certyfikacji, a jednocześnie było podzielone na kilka głównych obszarów produktów.
SZU oczekuje, że bardziej intensywny rozwój handlu między obydwoma krajami można osiągnąć nie tylko dzięki temu szkoleniu, ale także z lepszym zrozumieniem procesów przez SZU Iran, a wreszcie z bliższym poznaniem Pana Soroush z innymi pracownikami SZU. Jest to również nasz główny cel, który SZU chciałby wesprzeć dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu zdobytemu podczas oferowania usług w innych krajach Bliskiego Wschodu.
Życzymy naszemu przedstawicielowi ze SZU Iran wielu sukcesów w jego następnej pracy dla SZU!

Mr. Soroush Arvand
Commercial representation Director of SZU in Iran

E-mail: arvand@szuiran.ir
Tel: +98-21-44625084 (5)
Fax: 44625086
Mob.: +98-912-3077862

 

ZDJĘCIA - SZKOLENIE ZAWODOWE DLA HANDLOWEGO PRZEDSTAWICIELA SZU W IRANIE - Sierpień 2017