Rejestracja SZU (laboratoria do testowania grzejników lokalnych) rozpoczęła się 31 maja 2017, jej realizację poprzedzała seria kroków włącznie wstępnego porównania międzylaboratoryjnego (RRT) z szeregiem obiektów zagranicznych.

Program Flamme Verte pozwala po spełnieniu kryteriów technicznych - wydajności i poziomu emisji wytwarzanych - klasyfikację i oznakowanie odpowiednim symbolem gwarantującym jakość w trzech poziomach.

       

Osiągnięty poziom ma następnie wpływ na wysokość ewentualnych dotacji w nabywaniu produktów zarejestrowanych
w programie.
Program Flamme Verte jest pod patronatem francuskiego stowarzyszenia energii odnawialnej (Syndicat des Energies Renouvelables).