Nawiązujemy do naszej niedawno opublikowanej informacji, kiedy ogłosiliśmy, że działamy jako laboratorium akredytacyjne w systemie certyfikacyjnym MCS.

Tę informację dalej precyzujemy tak, że SZU został uznany nie tylko jako akredytowane laboratorium, które może przeprowadzać potrzebne próby według odpowiednich norm produktowych, ale jednocześnie został zatwierdzony jako jednostka certyfikacyjna, która jest uprawniona do zawierania z podmiotem (producentem) sublicencji na przydzielenie i używanie znaku MCS. Ten znak obowiązuje na całym terytorium Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej i wyspy Man.

SZU informuje też, że właśnie dokończył praktyczny proces przydzielania tego znaku dwóm swoim klientom, którymi są czescy producenci kotłów na biomasę firma BENEKOVterm i PONAST.