Od 17. 4. 2017 Instytut testowania mechanicznego (SZÚ, s.p.) został uznany przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych) jako laboratorium badawcze (EPA-approved test lab) i jednocześnie jako jednotka certyfikująca (EPA-approved Third Party). Zakres uznania dotyczy zarówno testów urządzeń na paliwo stałe (biomasa) tak i późniejszej certyfikacji tych urządzeń cieplnych przeznaczonych do wprowadzenia na rynek amerykański. Pomiędzy urządzenia cieplne objęte niniejszym zezwoleniem EPA wydanym dla SZU należą szczegółowo grzejniki na drewno (Wood heaters), lokalne grzejniki na drewno (Residential Wood Heaters), urządzenia ciepłej wody (New Hydronic Heaters) oraz nagrzewacze powietrza (Forced Air Furnaces).

Główna rola SZU w tym uznaniu jest w przeprowadzaniu badań według amerykańskich standardów i metodologii i w następnej ocenie (to znaczy certyfikacji) włącznie przeprowadzania audytów kontroli jakości u producenta. SZU został uznany jako jeden z nielicznych instytutów spoza Stanów Zjednoczonych działających w ramach EPA.

 

a

Milan Holomek
kierownik zakładu badawczego urządzeń termicznych
i ekologicznych

e-mail: tel.: mobil:

holomek@szutest.cz
+420 541 120 330
+420 724 532 132