CSA (Canadian Standard Association) przydziela i utrzymuje podstawowy znak z punktu widzenia bezpieczeństwa produktów. Ten znak jest odpowiednikiem znaku UL i jest ważny na terytorium Kanady i USA.

SZU jest uznanym miejscem do przeprowadzania prób, które są podstawą przydzielenia znaku CSA. Kwalifikacja SZU została uznana na podstawie spełnienia wymagań ISO/IEC 17025:2005.

Właściwe próby są przeprowadzane pod nadzorem pracowników CSA (witness testing) i obecnie można uzyskać znak dla:

  • kotłów gazowych
  • prasowalnic gazowych

SZU aktywnie negocjuje rozszerzenie swoich kompetencji o kotły na paliwa stałe i pompy ciepła. Równocześnie monitoruje zainteresowanie potencjalnych eksporterów i producentów innych grup produktów, aby swoje kompetencje mógł rozszerzyć również o nie.