SZU jest jednostką notyfikowaną Wspólnoty Europejskiej NB 1015 w zakresie oceny zgodności z 13 Dyrektywami UE.

Oprócz oceny zgodności SZU oferuje swoim klientom usługi specjalistyczne laboratorium badawczego, organu certyfikacyjnego do certyfikacji wyrobów, systemów zarządzania i osób, oraz działa jako organ inspekcyjny i laboratorium kalibracyjne i oferuje szerokie spektrum programów kształcenia i szkoleń.

SZU jest uznanym zapleczem technicznym CSA (terytorium Kanady i USA), laboratorium badawczym zarejestrowanym w EHPA (European Heat Pump Association), uprawnionym organem certyfikującym KEYMARK w zakresie pomp ciepła, oraz akredytowanym laboratorium w systemie certyfikacyjnym MCS (Microgeneration Certification Scheme). Jest też akredytowanym laboratorium badawczym UIAA (International Mountaineering and Climbing Federation) w zakresie wszelkiego sprzętu alpinistycznego, oraz akredytowanym laboratorium DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches) w zakresie armatury gazowej i wodociągowej i urządzeń gazowych. SZU jest też uznanym laboratorium w zakresie prób w ramach koreańskich znaków certyfikacyjnych KCs i S-mark.

SZU ze swoimi oddziałami w miejscowościach Brno, Jablonec nad Nisou, na Słowacji i kilkoma biurami w innych miastach jest jedną z największych organizacji badawczych, inspekcyjnych i certyfikacyjnych w Republice Czeskiej i Słowackiej.

działalność w świecie

Poza Unią Europejską działamy też w szeregu innych krajów, bądź za pośrednictwem bezpośredniego przedstawicielstwa, lub za pośrednictwem bliskich partnerów. Naszych przedstawicieli znajdą Państwo od Azji aż po Amerykę Południową.

SZU International

Korea, Tajwan, Chiny, Izrael, Kolumbia, Serbia, Węgry, Rumunia, Turcja, Egipt, Iran

Partnerzy

Grecja, Indie, Rosja, Białoruś, Ukraina, Kazachstan

       

Adam Suchanek
Przedstawiciel handlowy

E-mail:
Mobilni:

suchanek@szutest.pl
+48 502 222 800
www.szutest.pl