aa

Ing. Lubor Slonek
dyrektor inspekcji

e-mail: tel.: mobil:

slonek@szutest.cz
+420 541 120 800
+420 722 169 708

inspekcja techniczna

SZU świadczy specjalistyczne usługi techniczne w procesie oceny zgodności, jako trzecia niezależna osoba, nowych oraz eksploatowanych urządzeń. Wszelkie czynności inspekcyjne mogą być wykorzystane przez producentów krajowych, oraz importerów lub producentów zagranicznych, których działalność jest związana z koniecznością wykazywania zgodności w ramach wchodzenia na rynek czeski lub eksportu do państw Unii Europejskiej.

Wynikiem przeprowadzanych czynności inspekcyjnych jest zawsze dokument w formie raportu z inspekcji o wyniku oceny zgodności z podanymi wymaganiami dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. W razie spełnienia wszystkich wymagań może zostać wystawiony certyfikat inspekcyjny jako podstawa do wydania „Deklaracji zgodności WE“.

SZU jako akredytowany organ inspekcyjny dokonuje oceny zgodności i przeprowadza certyfikację w następujących zakresach:

  • urządzenia ciśnieniowe i gazowe

  • przenośne urządzenia ciśnieniowe

  • urządzenia podnośnikowe łącznie z windami

  • urządzenia elektryczne

  • potwierdzanie kwalifikacji fachowych osób do specyficznych czynności

  • kompleksy technologiczne, łącznie z urządzeniami w pomieszczeniach z niebezpieczeństwem pożaru lub wybuchu substancji wybuchowych

  • środki zabawy ludowej

  • wyciągi narciarskie i kolejki linowe

  • wybrane urządzenia projektowane do urządzeń jądrowych