aa

Ing. Lubor Slonek
dyrektor inspekcji

e-mail: tel.: mobil:

slonek@szutest.cz
+420 541 120 800
+420 722 169 708

inspekcja techniczna

SZU świadczy specjalistyczne usługi techniczne w procesie oceny zgodności, jako trzecia niezależna osoba, nowych oraz eksploatowanych urządzeń. Wszelkie czynności inspekcyjne mogą być wykorzystane przez producentów krajowych, oraz importerów lub producentów zagranicznych, których działalność jest związana z koniecznością wykazywania zgodności w ramach wchodzenia na rynek czeski lub eksportu do państw Unii Europejskiej.

Wynikiem przeprowadzanych czynności inspekcyjnych jest zawsze dokument w formie raportu z inspekcji o wyniku oceny zgodności z podanymi wymaganiami dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. W razie spełnienia wszystkich wymagań może zostać wystawiony certyfikat inspekcyjny jako podstawa do wydania „Deklaracji zgodności WE“.

SZU jako akredytowany organ inspekcyjny dokonuje oceny zgodności i przeprowadza certyfikację w następujących zakresach:

 • urządzenia ciśnieniowe i gazowe

 • przenośne urządzenia ciśnieniowe

 • urządzenia podnośnikowe łącznie z windami

 • urządzenia elektryczne

 • potwierdzanie kwalifikacji fachowych osób do specyficznych czynności

 • kompleksy technologiczne, łącznie z urządzeniami w pomieszczeniach z niebezpieczeństwem pożaru lub wybuchu substancji wybuchowych

 • środki zabawy ludowej

 • wyciągi narciarskie i kolejki linowe

 • wybrane urządzenia projektowane do urządzeń jądrowych

SZU Nitra

Ing. Dominik Mašín
SZU Nitra

e-mail: tel:
mobil:

masin@szutest.cz
+421 376 588 181
+421 907 330 210


Inspekční a certifikační činnost na Slovensku

Jednostką organizacyjną w Słowacji jest Uprawniona Osoba Prawna (UOP) upoważniona do weryfikacji spełniania wymagań w zakresie bezpieczeństwa urządzeń technicznych.

Uprawnienie nr 000001-12 wydał Krajowy Inspektorat Pracy (NIP) Koszyce zgodnie z §14 ustawy nr 124/2006 Dz.U. z późniejszymi zmianami.

Działalność SZU Nitra w Słowacji jako UOP obejmuje:

 • przeprowadzanie prób urzędowych i okresowych prób urzędowych dozorowanych urządzeń technicznych gazowych, ciśnieniowych, podnośnikowych i elektrycznych
 • prób typu dozorowanych urządzeń technicznych gazowych, ciśnieniowych, podnośnikowych i elektrycznych
 • ocenę dokumentacji konstrukcyjnej i projektowej budynków
 • ocenę bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń maszynowych i maszyn do obróbki plastycznej
 • wydawanie świadectw i certyfikatów osobom prawnym w zakresie rewizji, obsługi, napraw oraz modernizacji urządzeń wentylacyjnych

 • wydawanie uprawnień osobom prawnym w zakresie rewizji, obsługi, napraw i modernizacji urządzeń wentylacyjnych

Wymienione czynności wykonuje zgodnie z ustawą nr 124/2006 Dz.U. o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia podczas pracy w brzmieniu najnowszych zmian i uzupełnień, oraz rozporządzeniem MPSSiR RS nr 508/2009 Dz.U., która określa szczegóły dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas pracy z urządzeniami technicznymi ciśnieniowymi, podnośnikowymi, elektrycznymi i gazowymi, i która określa urządzenia techniczne, które są uważane za dozorowane urządzenia techniczne według przepisów prawnych dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas pracy.