SZU zawarł dwustronne porozumienia o uznawaniu prób, wyniki których mogą być użyte w procesie udzielania koreańskich znaków certyfikacyjnych KCs i S-mark.

KCs i S-mark są przeznaczone do potwierdzania bezpieczeństwa maszyn i urządzeń maszynowych według OSHA (Occupational Safety and Health Act).

KCs funkcjonuje w reżimie obowiązkowej certyfikacji, natomiast S-mark jest w reżimie dobrowolnej certyfikacji. 

  • windy
  • dźwigi
  • urządzenia ciśnieniowe
  • obrabiarki
  • części elektryczne maszyn
  • i inne