Inż. Mario Jankola
technik badawczy,
gwarant branży

e-mail:
tel:
telefon komórkowy

jankola@szutest.cz
+420 541 120 413

+420 739 036 837

ZNAK KEYMARK

w zakresie pomp ciepła jest to dobrowolny i niezależny europejski znak certyfikacyjny (certyfikacja ISO typu 5) dla wszystkich pomp ciepła, kombinowanych pomp ciepła i pomp do ogrzewania ciepłej wody (jak podaje ekodesign, rozporządzenie Komisji (UE) 813/2013 i 814/2013).

Opiera się na niezależnych próbach przeprowadzanych przez trzecią stronę i potwierdza zgodność z wymaganiami dotyczącymi produktów, jak przewidują reguły programu KEYMARK dla pomp ciepła, oraz z wymaganiami dotyczącymi sprawności, jak podaje Lot 1 i 2.

Program KEYMARK dla pomp ciepła jest własnością Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN).

Certyfikaty są przyznawane przez niezależne jednostki certyfikujące produkty, które spełniają wszystkie wymogi określone w programie.

SZU jest jednym z nielicznych organów certyfikacyjnych, w których producenci mogą złożyć wniosek o uzyskanie certyfikatu KEYMARK.

Wszelkie dokumenty programu są do dyspozycji pod adresem http://www.ehpa.org/heat-pump-keymark/scheme-documents/

Okres przejściowy

W celu ułatwienia bezproblemowego wprowadzenia znaku KEYMARK dla pomp ciepła na rynek europejski dla wniosków przyjętych do 31. 3. 2017 roku obowiązują przejściowe zasady.

Producenci mogą składać wnioski o udzielenie znaku KEYMARK dla pomp ciepła w uproszczonym postępowaniu, jeżeli są posiadaczami ważnego certyfikatu wydanego w ramach jednego z następujących programów:

 • Schemat certyfikacyjny (MCS)
 • NF - Pompa ciepła (NF PAC)
 • Znak jakości EHPA (EHPA QL)
 • Certyfikat LCP-HP (ECC)

Korzyści

 • Jeden certyfikat dostępny dla wszystkich zainteresowanych stron
 • Próby mocy przeprowadzane przez trzecią stronę opierające się o punkty dot. prób z ekodesignu

(Rozporządzenie Komisji (UE) 813/2013 i 814/2013; próby wstępne i próby roczne).

 • Regularne kontrole produkcji fabrycznej i kontroli zarządzania jakością
 • Przejrzysty i z dostateczną siłą dla zdobycia zaufania na rynku
 • Wzajemnie uznawane przez wszystkie uczestniczące organy certyfikacyjne
 • Okres przejściowy dla różnych istniejących programów:

  EHPA - Znak Jakości
  MCS w UK
  NF PAC we Francji
  LCP-HP