Blanka Watson
Kierownik laboratorium chemicznego

e-mail: tel:
mobil:

watson@szutest.cz
+420 541 120 441
+420 725 062 786

laboratorium chemiczne

Laboratorium chemiczne jako część zakładu badawczego urządzeń termicznych i ekologicznych oferuje Państwu usługi w zakresie analizy paliw i określania ich podstawowych właściwości.

Laboratorium chemiczne oferuje Państwu usługi w zakresie analiz paliw:

Kompletna analiza paliwowa:
Biopaliwa
ciepło spalania, wartość opałowa, analiza zawartości pierwiastków (węgiel, wodór, azot, chlor, siarka), popiół, wilgotność, odporność mechaniczna, metale ciężkie, substancje lotne, gęstość cząstek, ciężar nasypowy

Paliwa kopalne
ciepło spalania, wartość opałowa, analiza zawartości pierwiastków (węgiel, wodór, azot, chlor, siarka), popiół, wilgotność, substancje lotne, gęstość cząstek, ciężar nasypowy

Paliwa gazowe
skład gazu do C5, wartość opałowa, ciepło spalania, gęstość, liczba Wobbe

Paliwa ciekłe
ciepło spalania, wartość opałowa, analiza zawartości pierwiastków (węgiel, wodór, azot, chlor, siarka), popiół, woda, gęstość

Analiza alternatywnych paliw stałych
ciepło spalania, wartość opałowa, analiza zawartości pierwiastków (węgiel, wodór, azot, chlor, siarka), popiół, woda, gęstość

Inne czynności:
Oznaczanie ciepła spalania, oznaczanie wartości opałowej, analiza zawartości pierwiastków (C, H, N, S, O), oznaczanie zawartości całkowitej chloru, oznaczanie zawartości popiołu, oznaczanie zawartości wody, oznaczanie zawartości substancji lotnych, oznaczanie wytrzymałości mechanicznej peletek, oznaczanie gęstości, oznaczanie temperatury krzepnięcia do - 50°C, oznaczanie lepkości kinematycznej, oznaczanie składu gazu do C5