SZU jest akredytowanym laboratorium, które może przeprowadzać potrzebne próby według właściwych norm dotyczących wyrobów, i jednocześnie jest zatwierdzoną jednostką certyfikacyjną, która jest uprawniona do zawierania z podmiotem (producentem) sublicencji o przydzieleniu i używaniu znaku MCS.

MCS certyfikuje wyroby do mikrogeneracji stosowane w produkcji energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł i jest znakiem jakości potwierdzającym spełnienie wymagań norm branżowych, których firmy przestrzegają.

Ten znak obowiązuje na całym terytorium Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej i wyspy Man.

Za pośrednictwem SZU można uzyskać znak MCS dla następujących wyrobów:

  • pompy ciepła
    do 45 kW mocy cieplnej
    iemia-woda, woda-woda, powietrze-woda, woda-powietrze, ziemia-powietrze
  • technika cieplna spalająca biomasę 
    do 45 kW mocy cieplnej z wymiennikiem wodnym
    kotły, piece na peletki, piece na drewno