a

Vilém Mätzelt
Gwarant branży
Jablonec nad Nisou

 

e-mail: tel.: mobil:

matzelt@szutest.cz
+420 483 348 252
+420 602 624 971

Jako akredytowane laboratorium badawcze przeprowadzamy 3D pomiary wymiarów na profesjonalnej maszynie pomiarowej Wenzel LH 108 Standard, który wyróżnia zwłaszcza wysoka dokładność mierzenia. Jego dokładność jest potwierdzona przez Czeski Instytut Metrologiczny. Jesteśmy w stanie mierzyć wyroby o wymiarach do 1000 x 1550 x 800 mm.

Pomiary 3D mogą być wykorzystywane do:

 • mierzenia wymiarów części maszyn (wymiary liniowe, średnice, rozstawy, kąty, odchyłki kształtu i położenia)
 • mierzenia podstawowych powierzchni kształtowych według modelu CAD modelu (format danych "step", "igs", "vda")
 • digitalizacji kształtów i krzywych
 • obliczeń statystyki wymiarów (Cm/Cmk, Cp/Cpk, Pp/Ppk)

 

Maszyna pomiarowa Wenzel LH 108

 • maks. wymiary mierzonego przedmiotu wynoszą 1 000 x 1 550 x 800 mm
 • powierzchnia pomiarowa, portal i wysuwana pinola są wykonane z granitu, który cechuje przede wszystkim odporność na zmiany temperatury i który zapewnia jednakową rozszerzalność cieplną we wszystkich osiach
 • obliczenia zapewnia Controller WPC 2040 i głowica pomiarowa PH10M z kombinowaną sondą do mierzenia przez dotyk i skanowanie
 • magazynek posiada 6 miejsc na zestawy różnych sond pomiarowych
 • oprogramowanie pomiarowe Quartis wersja R15
 • dokładność jest potwierdzona przez Czeski Instytut Metrologiczny (PDF)

 

Proces mierzenia

Pomiar odbywa się poprzez odczyt położenia sondy pomiarowej w przestrzeni, w odniesieniu do położenia kuli kalibracyjnej, która jest zapisana w mapie przestrzennej maszyny.

Dokładność mierzenia

MPe = 2 + L/300
L = długość mierzonej przestrzeni w milimetrach
wynik jest w tysięcznych częściach milimetra
Przykład: na jeden metr mierzonej długości wychodzi dokładność do 0,005333 milimetra

Forma wyniku mierzenia

 1. Word, .pdf – protokół tekstowy lub graficzny
 2. Excel - łącznie ze statystykami
 3. eksport mierzonych elementów do formatów ACIS (sat), .igs, .vda

Galeria fotograficzna - pomiar - 3d