Ing. Mario Jankola
gwarant branży

 

e-mail: tel: mobil:

mario.jankola@szutest.cz
+420 541 120 413
+420 607 016 690

Ing. Antonín Kolbábek, Ph.D

 

e-mail: tel: mobil:

kolbabek@szutest.cz
+420 541 120 451
+420 607 016 686

pompy ciepła

Laboratoria badawcze pomp ciepła dysponują najnowocześniejszym wyposażeniem a testowanie przebiega we w pełni automatycznym trybie sterowania pod nadzorem technika badawczego.

SZU jako akredytowane laboratorium badawcze przeprowadza próby według właściwych norm produktowych, oraz jako Jednostka Notyfikowana 1015 przeprowadza kompletne usługi w zakresie pomp ciepła według rozporządzenia RM nr 163/2002 DU. (Wybrane produkty budowlane) i dyrektyw europejskich.

SZU jest zarejestrowana i uznana w ramach asocjacji EHPA (European Heat Pump Association) oraz jest akredytowanym laboratorium i organem certyfikującym w systemie MCS (Microgeneration Certification Scheme) i Heat Pump KEYMARK.

Laboratorium badawcze oferuje w zakresie pomp ciepła następujące usługi:

  • testowanie parametrów wydajnościowych i testy informacyjne (sezonowy współczynnik efektywności SCOP, wskaźnik wydajności COP, zakres roboczy, funkcje zabezpieczeń)
  • testowanie i certyfikacja w ramach oznakowań: Ecodesign, Ecolabel, EHPA Quality Label, MCS, Heat-pump Keymark
  • oznaczanie poziomu mocy akustycznej
  • mierzenie bezpieczeństwa elektrycznego (LVD) i kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
  • próby odporności ciśnieniowej, szczelności, bezpieczeństwa i niezawodności konstrukcji 

Pompy ciepła (z ogrzewaniem CW)

Typ

Wydajność

DHW

powietrze - woda(*)

45 kW

2XL

woda - woda

110 kW

3XL

ziemia - woda

90 kW

3XL

DX - woda

40 kW

3XL

(*)Testowanie w zakresie temperatury powietrza od -30°C do 45°C, przy wilgotności 35 - 95% DHW - Domestic Hot Water (oznaczenie jednostek na ciepłą wodę użytkową) DX - Direct Exchange (system wykorzystujący „bezpośrednią wymianę“ energii cieplnej przez cyrkulację chłodziwa miedzianymi rurami)

SZU jest członkiem European Heat Pump Association i regularnie bierze udział w spotkaniach tej asocjacji. Dysponuje zatem aktualnymi informacjami w zakresie pomp ciepła.

Testowanie przebiega zgodnie z normami:

ČSN EN 14511, ČSN EN 14825, ČSN EN 255, ČSN EN 16147, ČSN EN 15879, ČSN EN 378, ČSN EN 12102, ČSN EN 9614,
ČSN EN 60335, ČSN EN 61000, ČSN EN 55014, itd.