Ing. Jana Servusová
kierownik wydziału
certyfikacjisystemów
arządzania

e-mail: tel.: mobil:

servusova@szutest.cz
+420 541 120 831
+420 602 439 403

systemy zarządzania

Organ certyfikacyjny systemu zarządzania (COSM) oferuje Państwu ocenę zgodności stanu rzeczywistego Państwa systemu zarządzania z określonymi wymaganiami danych norm.

Potwierdzony certyfikat jest gwarancją dobrze ustawionego systemu, gdzie zarządzanie firmą jest zorganizowane w taki sposób, że istnieje wysoka gwarancja stabilności jakości wyrobów i usług dokładnie według zamówienia, nie dochodzi do nieporozumień między spółką i jej odbiorcami, działania firmy są kontrolowane, przejrzyste a niedociągnięcia są w porę usuwane.

Za pośrednictwem COSM można też uzyskać certyfikat (IQNet), który jest uznawany w ponad trzydziestu krajach świata (Europa, Ameryka, Australia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, i inne).

COSM jako akredytowany organ certyfikacyjny przeprowadza w zakładach produkcyjnych i u dostawców usług certyfikację następujących systemów zarządzania:

  • jakością według normy ISO 9001 zwłaszcza w przemyśle maszynowym i pokrewnych branżach
  • jakością środków medycznych według normy ISO 13485 w branży środków medycznych
  • jakością procesów spawania według ISO 3834-2 w zakresie spawania
  • bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia według normy OHSAS 18001 zwłaszcza w przemyśle maszynowym i pokrewnych branżach 

COSM pracuje samodzielnie lub w ramach stowarzyszenia CQS - Stowarzyszenie certyfikacji systemnów jakości, które stowarzysza następnych sześć miejsc certyfikacyjnych. CQS jest pełnoprawnym członkiem IQNet - Międzynarodowej sieci organów certyfikacyjnych systemów zarządzania. Audytorzy SZÚ są jednocześnie audytorami CQS (IQNet), są posiadaczami osobistych certyfikatów i mają wieloletnie doświadczenie w nadzorowaniu systemów zarządzania w przedsiębiorstwach z czeskim i zagranicznym udziałem majątkowym.