Dana Prášková
Szkolenia i certyfikacja osób

e-mail: tel.: mobil:

praskova@szutest.cz
+420 541 120 359
+420 702 013 685

szkolenia

SZU oferuje szerokie spektrum programów kształcenia potrzebnych do prowadzenia danej działalności lub uzyskania potrzebnych uprawnień, jak na przykład obsługa urządzeń, technik rewizyjny, techników serwisu, pracownicy ds. BHP, pracownicy w systemach zarządzania i inne.

 

SZU oferuje szkolenia i certyfikację osób w następujących zakresach:

 • Systemy zarządzania
  Audytor wewnętrzny ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001, ČSN EN ISO 13485, ČSN EN ISO 3834-2, Menedżer jakości
 • BOZP (BHP) – bezpieczeństwo i ochrona zdrowia podczas pracy 
  Osoba kompetentna w zakresie zapobiegania zagrożeniom, koordynator BHP na budowie, Lektor - szkolący w zakresie BHP, Technik BHP
 • Wózki manipulacyjne
  Instruktor obsługi wózków motorowych, Komisarz egzaminacyjny obsługi wózków motorowych, Technik  kontrolny - pracownik stanowiska kontrolnego do kontroli technicznej
 • Urządzenia gazowe
  Technik rewizyjny, Obsługa, Pracownik montażowy (naprawczy)
 • Urządzenia elektryczne
  Technik rewizyjny, Elektrotechnik
 • Urządzenia ciśnieniowe
  Technik rewizyjny, Obsługa
 • ochrona przeciwpożarowa
  Technik serwisowy gaśnic, Technik serwisowy urządzeń doprzeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę
 • Inne
  związanych z obsługą piły łańcuchowej, Spawacz, operator spawania, mechanik połączeń śrubowych, Odpowiedzialny technik połączeń śrubowych, Treningi specjalistyczne dla obsługi maszyn budowlanych, kursy dzienne dla specjalistów zajmujących się oceną zgodności produktów