SZU jest akredytowanym laboratorium uprawnionym do przeprowadzania testów według kompletnego zakresu standardów Międzynarodowego Związku Asocjacji Alpinistycznych UIAA.

SZU stał się więc pierwszym ogólnoświatowo akredytowanym laboratorium, które jest w stanie przeprowadzać kompletny zakres testów według przepisów UIAA.