SZU ma zawartą umowę o współpracy i pomocy technicznej z kilkoma renomowanymi ukraińskimi organami kontrolnymi i instytucjami, na podstawie której pośredniczy w uzyskiwaniu przez klientów wszystkich dokumentów potrzebnych na Ukrainie.

  • certyfikaty zgodności
  • deklaracje zgodności
  • certyfikaty higieniczne
  • decyzje Gosnadzorochrantruda dotyczące użytkowania urządzeń technicznych
  • certyfikaty systemu jakości DSTU ISO 9000