a

Antonín Heitl
kierownik zakładu
badawczego urządzeń
elektrycznych i mechanicznych
Brno

e-mail: tel.: mobil:

heitl@szutest.cz
+420 541 120 631
+420 725 062 786

urządzenia elektryczne

W zakresie swojej akredytacji zakład badawczy kontroluje, dokonuje pomiarów i oceny bezpieczeństwa elektrycznego, kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa maszyn.

Zakład badawczy przeprowadza próby i dokonuje oceny zgodności w następujących dziedzinach:

 • LVD - bezpieczeństwo elektryczne
  (obrabiarki i maszyny do obróbki plastycznej, kompleksy produkcyjne - linie, urządzenia elektryczne do gospodarstwa domowego, urządzenia techniki informacyjnej i biurowej, elektryczne narzędzia ręczne, elektryczne urządzenia spawalnicze, źródła światła - w tym LED, rozdzielnice...)
 • EMC - próby kompatybilności elektromagnetycznej
 • EMC - próby przedcertyfikacyjne
 • środki medyczne
 • IP – próby krycia urządzeń elektrycznych - do IP68
 • IK – próby odporności pokryw urządzeń elektrycznych na zewnętrzne uderzenia mechaniczne
 • mikroelektronika
 • ekodesign wybranych urządzeń elektrycznych
 • SIL – obliczenia poziomu integralności bezpieczeństwa
 • pomiary liniowych ruchów hamowania
 • oraz inne próby według potrzeb klienta