a

Ing. Jiří Petr
kierownik zespołu branżowego urządzeń mechanicznych i ciśnieniowych
Brno

e-mail: tel.: mobil:

petr@szutest.cz
+420 541 120 830
+420 602 548 345

a

Ing. Aleš Pleskot
kierownik zakładu badawczego urządzeń mechanicznych
Jablonec nad Nisou

e-mail: tel: mobil:

pleskot@szutest.cz
+420 483 348 271
+420 602 123 190

Zakład badawczy urządzeń mechanicznych oferuje szerokie spektrum usług. Oprócz badań wyrobów oferuje też usługi laboratorium kalibracyjnego.

Na następnych stronach są podane poszczególne branże wraz z konkretnymi typami wyrobów, które dana branża obejmuje. Kompletny przegląd usług zakładu badawczego urządzeń mechanicznych znajdą Państwo na stronach internetowych www. szutest.cz, ewentualnie prosimy o skontaktowanie się z naszym pracownikiem, który zaproponuje
najlepsze możliwe rozwiązanie Państwa potrzeb.

Zakład badawczy przeprowadza próby i dokonuje oceny zgodności w następujących dziedzinach:

 • urządzenia maszynowe i eksploatowane urządzenia maszynowe
  (prasy, piły, obrabiarki, technika manipulacyjna, ...)
 • wyroby budowlane (ze znakiem CE)
  (hydranty pożarowe, metalowe węże gazowe, zawory kulowe do instalacji gazowych, szamba, wyroby stalowe, wyroby ze stali odpornej na korozję, wyroby ze stopu aluminium, wyroby ze stopu miedzi, rury, profile, kształtki, zbiorniki stalowe, metalowe elementy budowlane, materiały spawalnicze, materiały złączne do konstrukcji drewnianych, okucia budowlane...)
 • urządzenia ciśnieniowe
  (wyposażenie zabezpieczające i ciśnieniowe, gaśnice, zbiorniki ciśnieniowe, zestawy ciśnieniowe, szybkowary, ...)
 • wybrane wyroby budowlane
  (armatura, zawory, baterie wodociągowe, węże, regulatory ciśnienia, bezpieczniki cieplne, części złączne, elementy blacharskie, konstrukcyjne elementy metalowe, blachy, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, zbiorniki i zasobniki, okucia...)
 • wyposażenie urządzeń na paliwa ciekłe
  (zawory, regulatory ciśnienia, armatury...)
 • gaśnice

 Następne oferowane usługi zakładu badawczego urządzeń mechanicznych:

SZU posiada własne laboratorium kalibracyjne w zakresie roboczych mierników długości,
ciśnieniomierzy i termometrów.

 • Robocze mierniki długości
  (suwmiarki, mikrometry, indykatory, gładkie kalibry, kątowniki,
  szczelinomierze, przymiary stalowe, metry zwijane)
 • Ciśnieniomierzy w zakresie od 0,2 kPa do 70 MPa
 • Termometrów w zakresie od 0°C do 250°C, ewentualnie 1100°C

Następne oferowane usługi zakładu badawczego urządzeń mechanicznych:

 • pomiary hałasu i wibracji
 • pomiary zapylenia
 • próby mechaniczne materiałów metalowych
  rozciąganie, ściskanie, skręcanie, zginanie, uderzenie ze zginaniem,
  wytrzymałość, twardość, defektoskopia ultradźwiękowa, łamliwość,
  charakterystyki sprężyn...)
 • analizy materiałów metalowych
  (analizy metalograficzne, analiza spektralna...)
 • próby ciśnieniowe
 • próby odporności na wysokie temperatury
  (węże, zawory...)
 • próby klimatyczne i korozyjne
 • próby laboratoryjne dygestoriów i mebli laboratoryjnych
 • próby:

  drabinek i schodków, palet, kontenerów, regałów i skrzynek, drzwi
  ze skrzydłami obrotowymi, mechanicznych systemów barierowych,
  sprzętu kuchennego

3D druk wyrobów 

Pomiar 3D wymiarów