a

Milan Holomek
kierownik zakładu badawczego urządzeń termicznych
i ekologicznych

e-mail: tel.: mobil:

holomek@szutest.cz
+420 541 120 330
+420 724 532 132

W zakresie swojej notyfikacji i akredytacji zakład badawczy legalizuje, dokonuje pomiarów i oceny wszystkich decydujących parametrów technicznych urządzeń termicznych i ekologicznych, w tym bezpieczeństwa ich eksploatacji.

Wynikiem pracy zakładu badawczego może być protokół z próby, protokół z próby typu, lub świadectwo.

Zakład badawczy jest również Centrum pomocy technicznej w zakresie urządzeń termicznych na paliwa gazowe, ciekłe i stałe, przeprowadza próby według czeskich i zagranicznych norm i przepisów

Zakład badawczy przeprowadza próby i dokonuje oceny zgodności w następujących dziedzinach:

 • kotły na paliwa stałe, ciekłe i gazowe
 • palniki na paliwa stałe, ciekłe i gazowe
 • urządzenia gazowe (urządzenia grzewcze, kuchenki, itd.)
 • przepływowe ogrzewacze wody
 • zasobnikowe ogrzewacze wody, zbiorniki akumulacyjne
 • grzejniki i konwektory
 • wkłady kominkowe, kominki, piece, kuchenki
 • pompy ciepła i odwilżacze
 • urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne
 • promienniki podczerwieni
 • oczyszczalnie i przepompownie wód odpadowych
 • urządzenia do uzdatniania wody