Jeżeli mają Państwo produkt certyfikowany, oceniony lub testowany przez SZU, możecie na swoich produktach i w dokumentacji zamieszczać jeden ze znaków SZU.

Dzięki temu znakowi Państwa klienci lub organizacje na pierwszy rzut oka zobaczą, że Państwa produkt spełnia wszystkie kryteria według właściwej legislatywy, lub że podane parametry zostały potwierdzone przez trzecią niezależną stronę.

Znak SZU staje się tak silnym narzędziem marketingowym.

Oferujemy 3 podstawowe znaki:

CERTYFIKOWANE - podstawą do przyznania prawa do korzystania ze znaku jest certyfikat wystawiony przez SZU

ZGODNOŚĆ Z NORMĄ - podstawą do przyznania prawa do korzystania ze znaku jest protokół z oceny spełnienia wymagań normy lub certyfikat wystawiony przez SZU

SKONTROLOWANE - podstawą do przyznania prawa do korzystania ze znaku jest protokół wystawiony przez SZU

Wszystkie informacje można znaleźć na www.szutest.cz/en/mark