widget O SZU
<span style="font-size: 24pt; font-family: Montserrat; color: #ffffff;">Kompleksowe usługi w zakresie testowania, kontroli i certyfikacji produkt&oacute;w</span>

Kompleksowe usługi w zakresie testowania, kontroli i certyfikacji produktów

O nas

Strojírenský zkušební ústav (SZÚ) jest uznawaną i rozpoznawaną nie tylko w Europie instytucją w branży TIC (badania, inspekcja i certyfikacja) z siedzibą w Republice Czeskiej. Jesteśmy jednostką notyfikowaną przez UE oceniającą zgodność z europejskimi normami.

 

Jako aktywny członek organizacji międzynarodowej TIC Council, poza specjalistyczną wiedzą techniczną z zakresu branż w których pracujemy, posiadamy również długoletnie doświadczenia praktyczne, i możemy zaoferować bardzo kompleksowy wachlarz usług zarówno dla producentów, jak i importerów czy eksporterów, którym pomagamy we wprowadzaniu na rynek europejski wyrobów i usług. Tak samo jesteśmy w stanie wspomóc podmioty uruchamiające nowe lub zarządzające istniejącymi urządzeniami technicznymi.

 

Pomagamy w uzyskaniu specjalnych znaków certyfikacyjnych, które dalej ułatwiają wejście na rynek nowych produktów.

SZU-Headquarters

icon Działalność badawcza

Badania są kluczową częścią naszej działalności, która obejmuje 4 duże grupy wyrobów – technikę grzewczą, urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz produkty konsumpcyjne. Jako jednostka notyfikowana z nr. NB 1015 oraz akredytowane laboratorium badawcze nr. 1045.1 oferujemy klientom ocenę zgodności z normami europejskimi.

 • Dla branży urządzeń grzewczych badamy i oceniamy wszystkie ważne parametry wyrobów, łącznie z oceną bezpieczeństwa przy ich użytkowaniu.

  Poza badaniami, nasze laboratorium pracuje też jako centrum pomocy technicznej, prowadzimy konsultacje, badania wg norm i regulacji europejskich oraz ocenę systemu zarządzania produkcją. Częścią składową tego laboratorium jest też część zajmująca się analizą składu chemicznego oraz podstawowych parametrów paliw.

  Badamy następujące urządzenia:

  • Pompy ciepła oraz urządzenia chłodzące
  • Grzejniki oraz indykatory zużycia energii (heat cost allocators)
  • Kotły na paliwa stałe oraz gazowe
  • Piece oraz kominki na paliwa stałe
  • Urządzenia gazowe
  • Podgrzewacze wody
  • Inne urządzenia grzewcze
 • W zakresie naszej akredytacji sprawdzamy, prowadzimy pomiary oraz oceniamy bezpieczeństwo elektryczne, kompatybilność elektromagnetyczną czy bezpieczeństwo maszyn.

  Przy wprowadzaniu na rynek wyrobu, dla którego wymagane jest spełnienie właściwości technicznych, oferujemy swoją pomoc. Niektóre z możliwych usług:

  • LVD oraz EMC
  • ROHS 2
  • Badania stopnia ochrony IP
  • Wyznaczanie poziomów bezpieczeństwa SIL
 • Poza badaniami i pomiarami dla produktów nasze laboratorium oferuje również usługi wzorcowania, próby mechaniczne, analizy materiałów metalowych, badania klimatyczne i korozyjne czy pomiary parametrów akustycznych.

  W zakresie badań mechanicznych specjalizujemy się w następujących wyrobach:

  • Maszyny
  • Wyroby budowlane (oznaczane znakiem CE)
  • Niektóre inne wyroby budowlane
  • Urządzenia ciśnieniowe
  • Gaśnice
  • Szeroka gama produktów konsumpcyjnych
 • W badaniu tego typu produktów kluczowe są badania pełnej funkcjonalności, wytrzymałości i trwałości. Sprawdzamy parametry techniczne, przeprowadzamy ocenę zgodności, ale umożliwiamy też przeprowadzenie wybranych badań w trakcie projektowania i rozwoju nowych produktów.

  Główne grupy badanych produktów to:

  • Rowery, rowery elektryczne i ich akcesoria
  • Wyposażenie alpinistyczne
  • Środki ochrony indywidualnej
  • Meble
  • Wózki dziecięce
  • Wiele innych produktów

iconInspekcja

Oferujemy specjalistyczne usługi w procesie oceny zgodności dla urządzeń technicznych, nowych lub istniejących, jako niezależna akredytowana jednostka inspekcyjna. Usługi te mogą być świadczone specjalnie dla polskich producentów zainteresowanych wejściem na czeski lub słowacki rynek.

Wynikiem działań inspekcyjnych jest zawsze raport z oceny zgodności ze specyficznymi wymogami dla urządzeń technicznych. Pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków wystawiamy certyfikat inspekcji czyli dokument potrzebny do wydania Deklaracja zgodności CE.

iconCertyfikacja

Naszym głównym atutem przy certyfikacji wyrobów jest kompleksowość oferty. Jesteśmy w stanie zapewnić pełny zakres usług związanych z certyfikacją, umożliwiając zaoszczędzić czas i koszty. Dodatkowo mamy akredytacje dla wielu dodatkowych znaków certyfikacyjnych.

 • Możemy zaoferować ocenę zgodności z normami oraz ocenę właściwości szerokiego zakresu produktów wg lokalnych rozporządzeń, Dyrektyw UE oraz Rozporządzeń PE oraz RE jako autoryzowana jednostka certyfikująca nr. 202 oraz jednostka notyfikowana nr. 1015.

  • Wyroby budowlane (CPR) - (305/2011/EU)
  • Urządzenia spalające paliwa gazowe (GAR) – (426/2016/EU)
  • Środki ochrony indywidualnej (PPE) – (425/2016/EU)
  • Sprzęt elektryczny przewidziany do stosowania w określonych granicach napięcia (LVD) - (35/2014/EU)
  • Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – (2014/30/EU)
  • Sprawność kotłów spalających paliwa płynne lub gazowe (BED) - (92/42/EWG)
  • Urządzenia ciśnieniowe (PED) – (2014/68/EU)
  • Proste zbiorniki ciśnieniowe (SPVD) – (2014/29/EU)
  • Maszyny (MD) - (2006/42/EG)
  • Zabawki (TOYS) – (2009/48/EG)
  • Emisja hałasu przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń (NED) – (2000/14/EG)
 • Oferujemy dostęp do szerokiego zakresu znaków certyfikacyjnych w różnych dziedzinach, które dodają wyrobom wyższy poziom rozpoznawalności i wiarygodności w oczach klientów. Niektóre ze znaków jesteśmy w stanie wydawać bezpośrednio, dla innych jesteśmy akredytowanym laboratorium badawczym lub też możemy zapewnić ich przyznanie poprzez naszych partnerów.

  Posiadamy akredytacje do udzielania następujących znaków certyfikacyjnych:

  DIN Geprüft EPA MCS
  DVGW HP Keymark EHPA Q
  ENplus Flamme Verte UIAA
  Ecodesign dla urządzeń grzewczych Eurovent NF marque CSA
  SIL KCS EAC
  CCC Radmac UL

Referencje

Galeria

ico Aktualności

  Kontakt

  Adam Suchanek

  Key Account Manager

  Na polskim rynku działamy od kilkunastu lat i udało nam się stopniowo uzyskać zaufanie 180 klientów, dla większości z nich zostajemy długoterminowymi partnerami. Od roku 2019 wzmocniliśmy naszą obecność poprzez przedstawiciela na Polskę. Zadaniem naszego reprezentanta w Polsce jest być pierwszym kontaktem dla aktualnych i potencjalnych kontrahentów, pośredniczyć w kontakcie pomiędzy konkretnymi pracownikami laboratoriów SZÚ a działami firm klienckich odpowiedzialnymi za badania i/lub certyfikację.

  Download