SZU jest jednostką notyfikowaną Wspólnoty Europejskiej NB 1015 w zakresie oceny zgodności z 13 Dyrektywami UE.

Oprócz oceny zgodności SZU oferuje swoim klientom usługi specjalistyczne laboratorium badawczego, organu certyfikacyjnego do certyfikacji wyrobów, systemów zarządzania i osób, oraz działa jako organ inspekcyjny i laboratorium kalibracyjne i oferuje szerokie spektrum programów kształcenia i szkoleń.

SZU jest uznanym zapleczem technicznym CSA (terytorium Kanady i USA), laboratorium badawczym zarejestrowanym w EHPA (European Heat Pump Association), uprawnionym organem certyfikującym KEYMARK w zakresie pomp ciepła, oraz akredytowanym laboratorium w systemie certyfikacyjnym MCS (Microgeneration Certification Scheme). Jest też akredytowanym laboratorium badawczym UIAA (International Mountaineering and Climbing Federation) w zakresie wszelkiego sprzętu alpinistycznego, oraz akredytowanym laboratorium DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches) w zakresie armatury gazowej i wodociągowej i urządzeń gazowych. SZU jest też uznanym laboratorium w zakresie prób w ramach koreańskich znaków certyfikacyjnych KCs i S-mark.

SZU ze swoimi oddziałami w miejscowościach Brno, Jablonec nad Nisou, na Słowacji i kilkoma biurami w innych miastach jest jedną z największych organizacji badawczych, inspekcyjnych i certyfikacyjnych w Republice Czeskiej i Słowackiej.

działalność w świecie

Poza Unią Europejską działamy też w szeregu innych krajów, bądź za pośrednictwem bezpośredniego przedstawicielstwa, lub za pośrednictwem bliskich partnerów. Naszych przedstawicieli znajdą Państwo od Azji aż po Amerykę Południową.

SZU International

Korea, Tajwan, Chiny, Izrael, Kolumbia, Serbia, Węgry, Rumunia, Turcja, Egipt, Iran

Partnerzy

Grecja, Indie, Rosja, Białoruś, Ukraina, Kazachstan

       

Adam Suchanek
Przedstawiciel handlowy

E-mail:
Mobilni:

suchanek@szutest.pl
+48 502 222 800
www.szutest.pl


Nowe ustawodawstwo dotyczące środków ochrony osobistej
Staliśmy się jedną z pierwszych jednostek w Europie Środkowej, która wykonuje jako osoba trzecia zadania związane z oceną zgodności zgodnie z nowym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
SZÚ na Międzynarodowym Targi Inżynieryjne 2017
W dniach 9-13 października możesz nas odwiedzić na Międzynarodowych Targach Inżynieryjnych w Brnie. Przedstawiciele SZU oczekują spotkanie w pawilionie P na stoisku 090 (wspólne stoisko z MPO
Szkolenie zawodowe dla handlowego przedstawiciela SZU w Iranie
Soroush Arvand, szef oddziału marketyngowego SZU Iran, zakończył kompleksowe tygodniowe szkolenie kwalifikacyjne w siedzibie SZU w Brnie, które się koncentrowało na specyfikach i wymaganiach
SZU jest nowo zarejestrowany do badań grzejników lokalnych na drewno (peletki) w programie francuskim Flamme Verte.
Rejestracja SZU (laboratoria do testowania grzejników lokalnych) rozpoczęła się 31 maja 2017, jej realizację poprzedzała seria kroków włącznie wstępnego porównania międzylaboratoryjnego
Dyrektor SZU członkiem CEOC Rady dyrektorów
Dyrektor SZU Ing. Tomáš Hruška potwierdził w wyborach pozycję członka CEOC rady dyrektorów (komitetu sterującego). Wybory odbyły się w ramach walnego zgromadzenia CEOC, które odbyło się